परिक्षेत्र व घटक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

नागपूर परिक्षेत्र

New Admin Building No.1, 2nd Floor, Civil Line, Nagpur.


दूरध्वनी क्रमांक
०७१२२५६१५२०, १०६४

फॅक्स क्रमांक
२५४०१९०
ई-मेल
spacbnagpur@mahapolice.gov.in

श्री. राजेश औदुंबर दुधलवार

अपर पोलीस अधीक्षक


श्री. राजेंद्र रामनाथ नागरे

अपर पोलीस अधीक्षक


श्री. महेश दत्तात्रय चाटे

पोलीस उप अधीक्षक


श्री. रमाकांत दत्तात्रय कोकाटे

पोलीस उप अधीक्षक


श्री. दिनकर चंद्रभान सावरकर

पोलीस उप अधीक्षक


श्री. बाळासाहेब शंकर गावडे

पोलीस उप अधीक्षक


श्री. ज्ञानदेव माणिकराव घुगे

पोलीस उप अधीक्षक


श्री. मिलिंद सुधाकर तोतरे

पोलीस उप अधीक्षक


श्री. रवींद्र शिवाजी राऊळ

पोलीस उप अधीक्षक


श्री. विजय मारुतीराव माहुलकर

पोलीस उप अधीक्षक


श्री. शंकर विठ्ठल शेळके

पोलीस उप अधीक्षक


श्री. दिलीप फकीरराज वाढनकर

पोलीस निरीक्षक


श्री. प्रमोद पंजाबराव चौधरी

पोलीस निरीक्षक


श्री. प्रफुल देविदास गिते

पोलीस निरीक्षक


श्री. सुहास दौलतराव चौधरी

पोलीस निरीक्षक


श्री. रवी गोपाळराव राजुलवार

पोलीस निरीक्षक


श्री. पुरुषोत्तम वामन चोबे

पोलीस निरीक्षक


श्री. प्रताप विनायकराव भोसले

पोलीस निरीक्षक


श्री. योगेश्वर विठोबा पारधी

पोलीस निरीक्षक


श्री. राजेश अशोकराव पुरी

पोलीस निरीक्षक


श्री. देवेंद्र हिरामण वंजारी

पोलीस निरीक्षक


श्री. जयपालसिंग विजयसिंग अहिरराव

पोलीस निरीक्षक


श्री. फाल्गुन रामदास गोडमारे

पोलीस निरीक्षक


श्री. रामजी देवनाथ ठाकूर

पोलीस निरीक्षक


श्रीमती. मोनाली प्रमोद चौधरी

पोलीस निरीक्षक


श्री. गणेश नारायण कदम

पोलीस निरीक्षक


श्रीमती. भावना अशोक धुमाळे

पोलीस निरीक्षक