प्रसिद्धी पत्रक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

१४ - डिसेंबर - २०१८

राजवर्धन पाटील मुलांचे बालग्रह, पारे ता. खानापूर, जि. सांगली च्या अध्यक्षांनी त्यांच्या संस्थेची तपासणी करणाऱ्या महिला व बाल विकास कार्यालयाच्या अधिकारी यांना अनुकूल तपासनी अहवाल देण्याकरिता रु.१,९८,०००/- चे प्रलोभन दिले म्हणून एसीबीने त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंद केला

१३ - डिसेंबर - २०१८

धर्माबाद, जि. नांदेड येथिल तालुका कृषी कार्यालयाच्या कृषी सहाय्यकाने शेतीसाठी शेडनेटचा प्रस्ताव ज़िल्हा अधीक्षक यांना पाठविणेकरीता रु. २,५००/- लाच घेतली असता एसीबीने त्यांना रंगेहात पकडले.

१३ - डिसेंबर - २०१८

ग्रामविकास अधिकारी मरकड, ग्राम पंचायत कार्यालय बुरडगाव, ता.अहमदनगर, जि.अहमदनगर यांनी जन्माची नोंद लावण्यासाठी ४,०००/- रु. लाच घेतली असता एसीबीने त्यांना रंगेहात पकडले.

१३ - डिसेंबर - २०१८

आरोग्य विभागात आरोग्य सेवक पदावर नोकरी लावुन देण्यासाठी आरोग्य उपकेंद्र बोरगाव, सारणी, ता. सिल्लोड, जि. औरंगाबाद येथिल आरोग्य सेविका श्रीमती. चंडोल यांनी रु. २५,०००/- लाच स्विकारली असता एसीबी ने त्यांना रंगेहात पकडले.

१३ - डिसेंबर - २०१८

लेखा शाखा, नवी मुंबई पोलीस आयुक्त कार्यालय येथील लिपिक श्रीमती. खोब्रागडे यांनी एम.पी.के.वाय. आरोग्य योजना मुंबई येथुन मंजूर होऊन आलेले वैद्यकीय बिल ट्रेझरी मध्ये पाठविण्याकरीता रु. ८,०००/- लाचेची मागणी केल्याचे निष्पन्न झालेने त्यांचे विरुद्ध एसीबीतर्फे गुन्हा दाखल.