प्रसिद्धी पत्रक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

०६ - डिसेंबर - २०१९

आलोसे विलास शिवाजी जाधव, पोलीस निरीक्षक, सातपुर पोलीस स्टेशन, नाशिक शहर, जि .नाशिक यांना ५०,०००/-रुपये लाचेची रक्कम स्विकरतांना नाशिक लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग नाशिक पथकाने केलेली कारवाई

०५ - डिसेंबर - २०१९

आलोसे १) नानासाहेब रामकिशन नागदरे, पोलीस निरीक्षक, २) सुभाष हरी देवरे, सहा. पोलीस उपनिरीक्षक, दोन्ही नेमणूक नाशिक तालुका पोलीस स्टेशन, जि. नाशिक यांना २२,०००/- रुपये लाचेची रक्कम स्वीकारतांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग नाशिक पथकाने केलेली कारवाई

०३ - डिसेंबर - २०१९

गुन्हा रजिस्टर क्रमांक ७१/२०१९ सिधुदुर्ग नगरि पोलिस पोलीस स्टेशन

०२ - डिसेंबर - २०१९

खान्देश्वर पोलीस स्टेशन नवी मुंबई गुन्हा नोंद क्र 271/2019

०२ - डिसेंबर - २०१९

मानपाडा पोलीस स्टेशन डोंबिवली गुन्हा नोंद क्र ७१२/२०१९