प्रसिद्धी पत्रक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

१६ - ऑगस्ट - २०१९

आलोसे शिवाजी पांडूरंग चुंभळे, सभापती, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, नाशिक यांना ३,००,०००/- रुपये लाचेची रक्कम स्विकारतांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग नाशिक यांची कारवाई

०६ - ऑगस्ट - २०१९

लक्ष्मीपुरी पोलीस ठाणे गुन्हा रजि नं - २१५/२०१९

१४ - ऑगस्ट - २०१९

आलोसे दिनेश शेडजी चव्हाण, पोलीस शिपाई, ब. नं. २४८०, नेमणूक भद्रकाली पोलीस स्टेशन, नाशिक शहर , नाशिक याना १०००/- रुपये लाचेची रक्कम स्विकारताना रंगेहाथ पकडल्याची कारवाई ला.प्र.वि. नाशिक पथकाने केलेली आहे

१० - ऑगस्ट - २०१९

पोलीस स्टेशन भोकर जिल्हा नांदेड सी.आर न. 256/2019 क. 7,12 भ्रष्टाचार प्रतिबंध (दुरुस्ती) कायदा 2018

०२ - ऑगस्ट - २०१९

मुंबई ला. प्र . वि . गुन्हा रजि . क्र . २६/२०१९