प्रसिद्धी पत्रक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

२२ - मे - २०१८

सेवानिवृत्त सहा. कामगार आयुक्त गोरक्ष पांडुरंग आव्हाड व त्यांची पत्नी यांचे विरुद्ध अपसंपदेचा गुन्हा दाखल

२५ - मे - २०१८

ग्रामपंचायत आंबवणे ता. मुळशी जि. पुणे येथील सरपंच व उप-सरपंच यांना २,८०,०००/- रुपयांची लाच स्वीकारताना रंगेहात पकडले.

२६ - मे - २०१८

भिवंडी येथील कृषी अधिकाऱ्यांना लाच स्वीकारताना अटक