प्रसिद्धी पत्रक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

१२ - फेब्रुवारी - २०१९

यशवंत तुळशीराम धाईत वय ५५ वर्ष तहसीलदार, वर्ग १ महसूल विभाग आरमोरी ज़िल्हा गडचिरोली यांना ५००० रुपये लाच स्वीकारतांना अटक

१२ - फेब्रुवारी - २०१९

सुरया खान शकील खान वय ३० वर्ष वर्ग इलोसे रिकव्हरी ऑफिसर स्पेनको कंपनी नागपूर यांना ५००० रुपये लाच स्वीकारतांना अटक

१३ - फेब्रुवारी - २०१९

जत पोलीस ठाणे गुंन्हा नंबर ७०/२०१९

१२ - फेब्रुवारी - २०१९

पन्हाळा पोलीस ठाणे गुन्हा रजि नं - ३२/२०१९

१२ - फेब्रुवारी - २०१९

आटिआय कॉलेज अंबड जि जालना येथील प्रभारी प्राचार्य यांना ४,०००/- रु. लाच स्वीकारताना अटक