प्रसिद्धी पत्रक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

०२ - ऑगस्ट - २०१९

मुंबई ला. प्र . वि . गुन्हा रजि . क्र . २५/२०१९

०६ - ऑगस्ट - २०१९

नरेद्र साळुंके , वरिष्ठ लिपिक, निरंतर शिक्षण अधिकारी कार्यालय जिल्हा परिषद जालना यांना 2000 रुपयांची लाच घेतांना पकडण्यात आले.

०३ - ऑगस्ट - २०१९

वागळे इस्टेट पोलीस स्टेशन ठाणे शहर १४७/२०१९

०३ - ऑगस्ट - २०१९

राबोडी पोलीस स्टेशन ठाणे शहर १६३/२०१९

०३ - ऑगस्ट - २०१९

ठाणे नगर पोलीस स्टेशन ठाणे शहर २०८/२०१९