प्रसिद्धी पत्रक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

११ - एप्रिल - २०१९

मुंबई ला. प्र . वि . गुन्हा रजि . क्र . १६/२०१९ - वितरित झालेलेल्या सदनिकेची ताबा पावती देण्यासाठी आरोपी लोकसेवक श्री कदम यांनी फिर्यादी यांच्याकडे ४० हजार रुपयांची मागणी करून तडजोड अंती १० हजार रुपये स्वीकारताना रंगेहात पकडले

१२ - एप्रिल - २०१९

वागळे इस्टेट पोलीस स्टेशन गुन्हा नोंद क्र II२४/२०१९

११ - एप्रिल - २०१९

पो. स्टे . हिंगोली शहर गु.र .न. 219/२०१९ कलम ७ भष्ट्राचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ (भष्ट्राचार प्रतिबंध संशोधन अधिनियम २०१८

११ - एप्रिल - २०१९

प्रेमदिप बादशाहा नेहे, शिपाई ग्रामपंचायत सावरगावतळ, ता.संगमनेर, ज़िल्हा अहमदनगर यांना ५००० रुपयांची लाच घेतांना पकडण्यात आले.

०८ - एप्रिल - २०१९

गुन्हा रजि क्र ४०७/२०१९ पोलीस ठाणे गाडगेनगर अमरावती शहर