प्रसिद्धी पत्रक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

०५ - सप्टेंबर - २०१८

एफआयआर दाखल न करण्याकरिता लाच घेताना बोलठाण, ता. गंगापूर, जी. औरंगाबादच्या पोलिस पाटील विरुद्ध ऐसीबीची यशस्वी सापळा कारवाई.

०४ - सप्टेंबर - २०१८

आष्टी, बीड च्या नायब तहसीलदार याना लाच घेताना रंगेहाथ पकडले.

०२ - सप्टेंबर - २०१८

वैजनाथ स्कूल , परळी च्या मुख्याध्यापकांना लाच घेताना रंगेहाथ पकडले.

०१ - सप्टेंबर - २०१८

अंबरनाथ नगरपरिषदेच्या लिपिका विरुद्ध लाच मागणीचा गुन्हा नोंद .

०१ - सप्टेंबर - २०१८

उस्मानाबाद जिल्हापरिषदेच्या महिला व बालविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांना लाच घेताना रंगेहाथ पकडले .