प्रसिद्धी पत्रक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

१५ - सप्टेंबर - २०१८

1) लोकसेवक जब्बार सत्तार पठाण वय ४४ वर्षे पद पोलीस पाटील, बोलठाण तालुका गंगापूर जिल्हा औरंगाबाद यांनी २०,०००/- रुपये लाच स्विकारल्यानंतर औरंगाबाद लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने लाचेच्या रक्कमेसह रंगेहात पकडले.

१४ - सप्टेंबर - २०१८

अहमदनगर , सायबर पोलीस ठाणेच्या पोलीस कॉन्स्टेबल विरुद्ध लाच मागणी गुन्हा नोंद .

०५ - सप्टेंबर - २०१८

एफआयआर दाखल न करण्याकरिता लाच घेताना बोलठाण, ता. गंगापूर, जी. औरंगाबादच्या पोलिस पाटील विरुद्ध ऐसीबीची यशस्वी सापळा कारवाई.

०४ - सप्टेंबर - २०१८

आष्टी, बीड च्या नायब तहसीलदार याना लाच घेताना रंगेहाथ पकडले.

०२ - सप्टेंबर - २०१८

वैजनाथ स्कूल , परळी च्या मुख्याध्यापकांना लाच घेताना रंगेहाथ पकडले.