प्रसिद्धी पत्रक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

०३ - नोव्हेंबर - २०१८

नांदेड जिल्यातील बिलोली निबंधक कार्यालयाच्या दुय्यम निबंधक व दस्तलेखक यांनी रु. ७,५००/- लाच घेतली असता एसीबीने त्यांना रंगेहात पकडले.

०२ - नोव्हेंबर - २०१८

सातारा रोड, कोरेगाव येथील पाडळी गावच्या तलाठयाने सातबारा उतारा प्रमाणित करून देण्यासाठी रु. २,०००/- लाचेची मागणी करून स्विकारली असता त्यांना एसीबीने रंगेहात पकडले.

०१ - नोव्हेंबर - २०१८

दौंड, पुणे येथिल वनपाल क्षेत्रीय कार्यालयाच्या वनपाल अधिकाऱ्याने शस्त्र परवाना मिळणेकरिता ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यासाठी रु. १०,०००/- लाच घेतली असता एसीबीने रंगेहात पकडले.

१० - मे - २०१८

सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालय, भिवंडी येथील सुविधाकारास लाच स्वीकारताना एसीबीने रंगेहात पकडले.

१० - मे - २०१८

सफाळे, पालघर येथील मंडळ अधिकारी व तलाठ्यास लाच स्वीकारताना एसीबीने रंगेहात पकडले.