प्रसिद्धी पत्रक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

०६ - फेब्रुवारी - २०१९

राज्य उत्पादन शुल्क, मुंबई येथील निरीक्षकास लाच स्वीकारताना अटक

०५ - फेब्रुवारी - २०१९

रत्नागिरी येथील जिल्हा शल्य चिकित्सक , लिपिक व ड्राइवर याना लाच स्विकारताना अटक

०५ - फेब्रुवारी - २०१९

पोलीस अधीक्षक कार्यालय, जालना येथील कनिष्ठ लिपिक यांना ३०००/-रुपये लाच घेतली असता एसीबीने रंगेहात पकडले.

०५ - फेब्रुवारी - २०१९

पोलीस ठाणेउस्मानपूर जि. औरंगाबाद 21/2019

०४ - फेब्रुवारी - २०१९

ला. प्र. वि. मुंबई विभाग गु. र. क्र. ०९-२०१९ - यातील फिर्यादी यांचेकडे ट्रेड लायसन्स नसल्याचे सांगून कारवाई न करण्यासाठी रुपये 15,000/-रकमेची लाच स्विकारल्याने मुंबई लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागा कडुन गुन्हा दाखल.