प्रसिद्धी पत्रक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

०१ - सप्टेंबर - २०१८

अंबरनाथ नगरपरिषदेच्या लिपिका विरुद्ध लाच मागणीचा गुन्हा नोंद .

०१ - सप्टेंबर - २०१८

उस्मानाबाद जिल्हापरिषदेच्या महिला व बालविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांना लाच घेताना रंगेहाथ पकडले .

०१ - सप्टेंबर - २०१८

आपेगाव ता. आंबेजोगाई जि. बीड च्या तलाठीस रु. १०,०००/- लाच घेताना रंगेहाथ पकडले .

३१ - ऑगस्ट - २०१८

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, बांधकाम विभाग, पनवेल जिल्हा- रायगड, उप विभागीय अधिकारी प्रमोद रणजितसिंग भैसे यांना ४०,०००/- रुपये लाच स्विकारताना नवी मुंबई लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने लाचेच्या रक्कमेसह रंगेहात पकडले. तसेच त्यांचे विरुध्द मा. विशेष न्यायाधिश ठाणे यांचे न्यायालयात दोषारोप सादर केले असता आलोसे यांना सदर न्यायालयात आरोप सिद्ध झाल्याने मा.न्यायालयाने शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.

३१ - ऑगस्ट - २०१८

गोपीचंद दत्तात्रय पाठारे, वय ४५ वर्षे, बिगारी (सुपरवायझर) बांधकाम विभाग पुणे महानगर पालिका यांनी २०,०००/- रुपये लाच स्विकारल्यानंतर पुणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने लाचेच्या रक्कमेसह रंगेहात पकडले.