प्रसिद्धी पत्रक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

१६ - नोव्हेंबर - २०१८

तहसिल कार्यालय कळंब, उस्मानाबाद येथिल कनिष्ठ लिपिक यांनी रु. १,०००/- लाच मागणी करून खाजगी इसमाकरवी स्विकारले असता एसीबीने रंगेहात पकडले.

१६ - नोव्हेंबर - २०१८

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, जल व्यवस्थापन, अंबरनाथ कार्यालय येथील लेखापाल यांना रु. १४,०००/- लाच घेताना एसीबीने रंगेहात पकडले.

१६ - नोव्हेंबर - २०१८

हॉटेल उशिरापर्यंत चालू ठेवण्याकरीता नाशिकच्या पोलीस नाईक यांनी रु. ५,०००/- हफ्ता मागितला म्हणून त्यांच्याविरुद्ध एसीबीतर्फे लाच मागणी गुन्हा नोंद करण्यात आला.

१४ - नोव्हेंबर - २०१८

वाळू वाहतुक करणाऱ्या वाहनावर पोलीस केस न करण्यासाठी पोलीस ठाणे सिटी चौक, औरंगाबाद येथील पोलीस नाईक यांना रु. २,५००/- लाच घेताना एसीबीने रंगेहात पकडले.

१४ - नोव्हेंबर - २०१८

शेतीच्या सात बारा उताऱ्यावरील नाव कमी करण्याकरीताची नोंद मंजुर करण्यासाठी जि. अहमदनगर, कोपरगाव, हिंगणीच्या मंडळ अधिकारी यांचे सांगण्यावरून रु. ४,०००/- लाचेची रक्कम खाजगी इसमाने स्विकारली असता एसीबीने रंगेहात पकडले.