प्रसिद्धी पत्रक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

२१ - ऑगस्ट - २०१८

आ. लो. से. सुहास धवन अभिलेखपाल , भूमी अभिलेख कार्यालय, ठाणे यांनी रुपये ५,५००/- इतक्या लाचेच्या रक्कमेची मागणी केल्याचे निष्पन्न झाल्याने ठाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून गुन्हा नोंद

२० - ऑगस्ट - २०१८

हरिभाऊ कुंडलिक घुले सेवानिवृत्त- अधीक्षक अभियंता महाराष्ट्र विद्युत वितरण कंपनी औरंगाबाद (वर्ग -१) व त्याच्या पत्नी लक्ष्मीबाई हरिभाऊ घुले तसेच मुलगा अजित हरिभाऊ घुले आणि अमर हरिभाऊ घुले सर्व मुळ राहणार टाकळी , तालुका- केज, जिल्हा - बीड यांचे विरुध्द उत्पन्नापेक्षा जास्त मालमत्ता निष्पन्न झाल्याने गुन्हा दाखल.

२० - ऑगस्ट - २०१८

लोकसेवक राजेंद्र धन्नू कीर्तिकर वय ५३ वर्षे पोलीस हवालदार बक्कल क्रमांक ३६९ बिडकीन पोलीस ठाणे औरंगाबाद ग्रामीण यांनी १,५००/- रुपये लाच स्विकारल्यानंतर औरंगाबाद लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने लाचेच्या रक्कमेसह रंगेहात पकडले.

१६ - ऑगस्ट - २०१८

आलोसे दत्तू भाऊराव दराडे पोलीस शिपाई बक्कल क्रमांक १२०७, वावी पोलीस ठाणे अंतर्गत नांदुर शिंगोटे पोलीस दूरक्षेत्र तालुका-सिन्नर , जिल्हा नाशिक यांनी ६,०००/- रुपये लाच स्विकारल्यानंतर नाशिक लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने लाचेच्या रक्कमेसह रंगेहात पकडले.

१४ - ऑगस्ट - २०१८

आलोसे महिपाल धनसिंग परदेशी पोलीस उप निरीक्षक अंबड पोलीस ठाणे नाशिक शहर यांनी ५,०००/- रुपये लाच स्विकारल्यानंतर नाशिक लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने लाचेच्या रक्कमेसह रंगेहात पकडले.