प्रथम माहिती अहवाल (FIR)

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

०४ - डिसेंबर - २०१९

पोलीस स्टेशन आरमोरी, अ.क्र. 300/2019

२८ - नोव्हेंबर - २०१९

गुन्हा रजि . क्र . ४८७/२०१९ पोलीस स्टेशन पुसद शहर जिल्हा यवतमाळ

०४ - डिसेंबर - २०१९

पोलीस स्टेशन रामनगर जिल्हा चंद्रपूर अप क्र १४७७

०३ - डिसेंबर - २०१९

गुन्हा रजिस्टर क्रमांक ७१/२०१९ सिधुदुर्ग नगरि पोलिस पोलीस स्टेशन

३० - नोव्हेंबर - २०१९

गुन्हा रजि क्रं १९३३/१९ पोलीस ठाणे वर्धा शहर