प्रथम माहिती अहवाल (FIR)

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

०५ - डिसेंबर - २०१८

गुन्हा रजि. क्र. 44/2018

०५ - डिसेंबर - २०१८

गुन्हा रजि. क्र. 43/2018

२७ - नोव्हेंबर - २०१८

गुन्हा रजि. क्र. 42/2018

२७ - नोव्हेंबर - २०१८

गुन्हा रजि. क्र. 41/2018

१७ - ऑक्टोबर - २०१८

गुन्हा रजि. क्र. 34/2018