प्रथम माहिती अहवाल (FIR)

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

२८ - फेब्रुवारी - २०२१

गुन्हा रजि. क्र. 137/2021 पोलीस ठाणे bhoom जि. उस्मानाबाद

१० - जुलै - २०२१

गुन्हा रजिस्टर नंबर 437/2021, पिंपळगाव पोलिस स्टेशन, नाशिक ग्रामीण

२८ - जुलै - २०२१

डहाणू पोलीस स्टेशन गुन्हा नोंद क्र 165/2021

२६ - जुलै - २०२१

पोलिस ठाणे ठाणे अंभोरा CR.NO.188.2021

२७ - जुलै - २०२१

शहापूर पोलीस स्टेशन गुन्हा नोंद क्र 314/2021