प्रथम माहिती अहवाल (FIR)

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

२३ - जुलै - २०२०

गुन्हा रजिस्टर क्रं २०२/२०२० पोलीस ठाणे आनंदनगर, जि. उस्मानाबाद

२२ - जुलै - २०२०

पोस्टे आरमोरी अप.क्र. 0190/2020

२२ - जुलै - २०२०

पोलीस स्टेशन चिमूर जिल्हा चंद्रपूर अप क्र २८०/२०२०

०६ - जुलै - २०२०

अपराध क्र २५७/२०२० पोलीस ठाणे गोंदिया ग्रामीण जिल्हा गोंदिया

२० - जुलै - २०२०

अपराध क्र १५३/२०२० पोलीस ठाणे रावणवाडी जिल्हा गोंदिया