प्रथम माहिती अहवाल (FIR)

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

२८ - मार्च - २०१९

विटा पोलिस स्टेशन गुन्हा क्रमांक 156.2019

०२ - मार्च - २०१९

गुन्हा रजि क्र ८४/२०१९ पोलीस ठाणे गोंदी जिल्हा जालना

२६ - मार्च - २०१९

पोलीस ठाणे रावणवाडी जिल्हा गोंदिया अपराध क्रमांक ५२/२०१९

२७ - मार्च - २०१९

माणिकपूर पोलीस स्टेशन, पालघर गुन्हा नोंद क्र १२२/२०१९

२७ - मार्च - २०१९

ला. प्र. वि. मुंबई विभाग गु. र. क्र. १५ - २०१९