प्रथम माहिती अहवाल (FIR)

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

२६ - जून - २०१९

गुन्हा रजी क्रमांक 204/2019 नंदुरबार शहर पोलीस ठाणे

१५ - मार्च - २०१९

गुन्हा रजी क्रमांक 96/2019 नंदुरबार शहर पोलीस ठाणे

०३ - जुलै - २०१९

खालापूर पोलीस ठाणे गु र न १६८/२०१९

०२ - जुलै - २०१७

गुन्हा रजिस्टर क्रं १४०/२०१९ पोलीस ठाणे वाशी जि. उस्मानाबाद

२७ - जून - २०१९

गुन्हा रजि क्रं ०२१४/१९ पोलिस ठाणे कारंजा (घाडगे )