प्रथम माहिती अहवाल (FIR)

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

०२ - जानेवारी - २०१९

गुन्हा रजि. क्र. ११/२०१९ पुसद शहर पोलीस ठाणे

०१ - जानेवारी - २०१९

गुन्हा रजि. क्र. ०१/२०१९ वडगाव जंगल पोलीस ठाणे

०८ - जानेवारी - २०१९

गुन्हा रजि क्रं ००१६/१९ पोलिस ठाणे कारंजा घाडगे जिल्हा वर्धा

१५ - मार्च - २०१८

गडहिंग्लज पोलीस स्टेशन गुन्हा रजि नं - ६१/२०१८

१० - मार्च - २०१८

हुपरी पोलीस ठाणे गुन्हा रजि नं - ३३/२०१८