प्रथम माहिती अहवाल (FIR)

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

०९ - मार्च - २०१९

गुन्हा रजि. क्र ३५/२०१९ पोलीस ठाणे रावणवाडी जिल्हा गोंदिया

२२ - फेब्रुवारी - २०१९

गुन्हा रजी क्र 51/2019 अक्कलकुवा पोलिस ठाणे

०७ - मार्च - २०१९

जयसिंगपूर पोलीस ठाणे गुन्हा रजि नं - ८३/२०१९

०८ - मार्च - २०१९

गुन्हा क्र ४२/२०१९ पोलिस ठाणे, बेंबळी उस्मानाबाद

०६ - मार्च - २०१९

गुन्हा रजि क्र ३०७/२०१९ पोलीस स्टेशन अवधूतवाडी प्रथम खबरी अहवाल