प्रथम माहिती अहवाल (FIR)

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

०८ - एप्रिल - २०१९

अपराध क्रमांक 221/2019, पोलीस त्टेशन गडचिरोली

०२ - एप्रिल - २०१९

अपराध क्रमांक 28/2019, पोलीस त्टेशन धानोरा

०८ - एप्रिल - २०१९

गुन्हा रजि. क्र . ६६/२०१९ पोलीस ठाणे रावणवाडी जिल्हा गोंदिया

२७ - एप्रिल - २०१९

शिरोली ए एम डी सी पोलीस ठाणे गुन्हा रजि नं - ९५/२०१९

२७ - मार्च - २०१९

शाहूपुरी पोलीस ठाणे गुन्हा रजि नं - १८८/२०१९