प्रथम माहिती अहवाल (FIR)

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

३१ - जानेवारी - २०१८

बंड गार्डन पोलीस स्टेशन पुणे क्र. 58-2019

१३ - फेब्रुवारी - २०१९

हिनजवाडी पोलीस ठाणे सी. नं .282/ 201 9

१३ - फेब्रुवारी - २०१९

बंड गार्डन पोलिस स्टेशन पुणे 77-2019

०३ - जानेवारी - २०१९

बंडगार्डन पोलीस ठाण्याचे सी.आर. 03/2019

१६ - फेब्रुवारी - २०१९

बंडगार्डन पोलीस ठाणे सी.आर.81 / 201 9