प्रथम माहिती अहवाल (FIR)

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

०३ - जानेवारी - २०१९

पौड पोलिस स्टेशन सीआर 08/201 9

३० - जानेवारी - २०१९

बंड गार्डन पोलीस स्टेशन सीआर नं. 57/2019

२३ - जानेवारी - २०१९

चंदन नगर पोलीस ठाणे क्र. 46/2019

२७ - डिसेंबर - २०१८

बंडगार्डन पोलीस स्टेशन सी.आर. नं. 3 92/2018

३० - डिसेंबर - २०१८

पौड पोलिस स्टेशन सीआर क्रमांक 574/2018