प्रथम माहिती अहवाल (FIR)

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

०३ - एप्रिल - २०१९

गुन्हा रजि नं २१८/२०१९ पोलीस ठाणे राजापेठ अमरावती शहर

०४ - एप्रिल - २०१९

हिल लाईन पोलीस स्टेशन, गुन्हा नोंद क्र ११०/२०१९

१५ - मार्च - २०१९

गुन्हा रजी क्र 96/2019 नंदुरबार शहर पोलीस ठाणे

०१ - एप्रिल - २०१९

gunha raji kra.32/2019 police thane Amalner

१५ - मार्च - २०१९

इंदापूर पोलीस स्टेशन पुणे ग्रामीण सी.आर. क्रमांक 1 9 3/2019