सांख्यिकी

वर्ष निवडा*

२०१८

सापळा प्रकरणात कारवाई केलेल्या व अद्याप पर्यंत बड़तर्फ न केलेल्या आरोपी लोकसेवकांची माहिती

२०१८

दिनांक 09.04.2018 पर्यंत अभियोगपूर्व मंजूरी करीता शासन/सक्षम अधिका-यांकडे प्रलंबित असलेली विभागनिहाय प्रकरणे

२०१७

सांख्यिकी२०१७

२०१७

सापळयांचा तुलनात्मक तक्ता वर्ष २०१६-२०१७

२०१७

दैनंदिन गुन्हयाचा रिपोर्ट

२०१७

सापळा,अपसंपदा व अन्यभ्रष्टाचार नोंद गुन्हे

२०१७

शासन/सक्षम यांच्याकडे मालमत्ता गोठविण्याच्या परवानगीसाठी प्रलंबित असलेले प्रस्ताव

२०१७

सापळा प्रकरणात कारवाई केलेल्या व अद्याप पर्यंत निलंबित न केलेल्या आरोपी लोकसेवकांची माहिती