सांख्यिकी

वर्ष निवडा*

२०१७

सापळा प्रकरणात कारवाई केलेल्या व अद्याप पर्यंत बड़तर्फ न केलेल्या आरोपी लोकसेवकांची माहिती

२०१७

जानेवारी 2017 ते अद्याप पर्यंतचा दोषसिद्ध तपशील

२०१७

सापळा प्रकरणांमध्ये लाच रक्कमेनिहाय दाखल गुन्हयाची माहिती

२०१७

दिनांक 18.12.2017 पर्यंत अभियोगपूर्व मंजूरी करीता शासन/सक्षम अधिका-यांकडे प्रलंबित असलेली विभागनिहाय प्रकरणे

२०१६

सांख्यिकी २०१६

२०१६

सापळा,अपसंपदा व अन्यभ्रष्टाचार नोंद गुन्हे

२०१६

2016 चा दोषसिद्ध तपशील

२०१५

सांख्यिकी २०१५