निविदा

प्रकाशित दिनांक : ०३ - मार्च - २०२०
जमा करण्याची शेवटची दिनांक : ३१ - मार्च - २०२०

ला.प्र.वि., म.रा. मुंबई यांचे आस्थापनेवर विधि सल्लागार १ पद कंत्राटी पद्धतीने भरणेबाबत जाहिरात.