निविदा

प्रकाशित दिनांक : ०८ - जून - २०१८
जमा करण्याची शेवटची दिनांक : १९ - जून - २०१८

अंतर्गत दूरध्वनी व इंटरनेट सेवा सुस्थितीत ठेवण्यासाठी वार्षिक देखभाल करार .

प्रकाशित दिनांक : ०४ - जून - २०१८
जमा करण्याची शेवटची दिनांक : ११ - जून - २०१८

झेरॉक्स मशीनसाठी आवश्यक असलेल्या टोनर व स्पेअर पार्टचा पुरवठा