कल्याणकारी योजनेतील सापळे

योजना निवडा*
वर्ष निवडा*

२०१४

अंत्योदय व प्रादान्य कुटुंब लाभार्थी योजना 2014

२०१६

आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहानपर आनुदान 2014, 2016

२०१४

आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहानपर आनुदान 2014, 2016

२०१५

कामगार विमा योजना 2015

२०१४

महाराष्ट्र शासन मुलभुत सुवीधा योजना 2014