कल्याणकारी योजनेतील सापळे

योजना निवडा*
वर्ष निवडा*

ठक्कर बाबा आदीवासी वस्ती सुधार योजना 2014, 2015, 2016

अंत्योदय व प्रादान्य कुटुंब लाभार्थी योजना 2014

आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहानपर आनुदान 2014, 2016

कामगार विमा योजना 2015

महाराष्ट्र शासन मुलभुत सुवीधा योजना 2014