Head Office
Amravati Range
Aurangabad Range
Mumbai Range
Nagpur Range
Nanded Range
Nashik Range
Pune Range
Thane Range
 
 

 
Aapale Sarkar 
Aapale Sarkar 
Aapale Sarkar 
FAQ 
State Data Bank 
Mumbai Police 
Maharashtra Police 
Govt. Of Maharashtra 
English Version
Legal

भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम 1988 (मूळ कायदा व सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल )

Cases pending for trial in various Special Courts in Maharashtra 

Cases decided by various Special Courts in Maharashtra 

राज्यातील विविध न्यायालयात खटला दाखल करण्यासाठी  मंजुरी देणाऱ्या  सक्षम अधिकाऱ्यांची साक्ष नोंदविण्यासाठी video conferencing चा वापर करणेबाबत

Presentation on Investigation of cases under P.C.Act

Circulars

 
 
 
 
 
  Press Release