Head Office
Amravati Range
Aurangabad Range
Mumbai Range
Nagpur Range
Nanded Range
Nashik Range
Pune Range
Thane Range
 
 

 
Aapale Sarkar
Aapale Sarkar
Aapale Sarkar
FAQ
State Data Bank
Mumbai Police
Maharashtra Police
Govt. Of Maharashtra
English Version

सांख्यिकी२०१7 

 सापळयांचा तुलनात्मक तक्ता वर्ष २०१-२०१7 

 दैनंदिन गुन्हयाचा रिपोर्ट   

सापळा,अपसंपदा व अन्यभ्रष्टाचार नोंद गुन्हे 

शासन/सक्षम यांच्याकडे मालमत्ता गोठविण्याच्या परवानगीसाठी प्रलंबित असलेले प्रस्ता 

 सापळा प्रकरणात कारवाई केलेल्या व अद्याप पर्यंत निलंबित न केलेल्या आरोपी लोकसेवकांची माहिती 

 सापळा प्रकरणात कारवाई केलेल्या व अद्याप पर्यंत बड़तर्फ न केलेल्या आरोपी लोकसेवकांची माहिती 

जानेवारी 2017  ते अद्याप पर्यंतचा दोषसिद्ध तपशी 

सापळा प्रकरणांमध्ये लाच रक्कमेनिहाय दाखल गुन्हयाची माहिती                                                                                                                                    back to Home

 
 
 
 
 
Press Release