कार्यक्रम

दक्षता जनजागृती सप्ताह २०२३ ला प्र वि, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई I श्री. विश्वास नांगरे-पाटील, अपर पोलीस महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचा संदेश.
"स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव" निमित्त ला.प्र.वि. लातुर घटकाकडून विध्यार्थ्यांना भ्रष्टाचाराबाबत दिलेली शपथ.
भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव निमित्त ला.प्र.वि. मधील झालेला ध्वजारोहण कार्यक्रम.
भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव निमित्त ला. प्र.वि. मधील अधिकारी व कर्मचारी यांनी घेतलेली शपथ आणि वृक्षारोपण
स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव
आजादी का अमृत महोत्सव
श्री. लखमी गौतम, अपर पोलीस आयुक्त, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई यांची सह्याद्री वाहिनीवर मुलाखत.