विधि

३१ - डिसेंबर - २०२३

CASES PENDING FOR TRIAL IN VARIOUS SPECIAL COURTS IN MAHARASHTRA - 31/12/2023

Use of video conferencing to testify to the competent authorities applying for prosecution of various courts in the state

Presentation on Investigation of cases under P.C.Act

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत आयोजित केल्या जाणार्‍या लाचेचा सापळा किंवा घरझडतीच्या वेळी शासकीय सेवकांच्या सेवा उपलब्ध करुन देण्याबाबत.