परिक्षेत्र व घटक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

पुणे परिक्षेत्र

Anti Corruption Bureau, Central Building Compound . ’C’ Barrack, Pune–411001


दूरध्वनी क्रमांक
०२०२६१२२१३४, ०

फॅक्स क्रमांक
२६१२१४०५
ई-मेल
spacbpune@mahapolice.gov.in

श्री. अमोल तांबे

पोलिस अधीक्षक


श्रीमती माधुरी चंद्रकांत भोसले

पोलीस उप अधीक्षक


श्रीमती. विजयमाला महादेव पवार

पोलीस उप अधीक्षक


श्री. गणेश विलास कुंभार

पोलीस उप अधीक्षक


श्रीमती उज्ज्वल अरुण वैद्य

सहाय्यक पोलीस आयुक्त


श्रीमती. शितल अशोक घोगरे

पोलीस उप अधीक्षक


श्री. सरदार बळीराम नाळे

पोलीस उप अधीक्षक


श्री.संदीप नाना पाटील

पोलीस उप अधीक्षक


श्री. श्रीहरी भानुदास पाटील

पोलीस उप अधीक्षक


श्री.प्रविण नारायण निंबाळकर

पोलीस निरीक्षक


श्री. श्रीराम विष्णू शिंदे

पोलीस निरीक्षक


श्री. विनायक संजय भिलारे

पोलीस निरीक्षक


श्री. नितीन निवृत्ती कुंभार

पोलीस निरीक्षक


श्री. विरनार्थ सौदागर माने

पोलीस निरीक्षक


श्री. सचिन अंकुश राऊत

पोलीस निरीक्षक


श्री. संदिप सुकदेव वऱ्हाडे

पोलीस निरीक्षक


श्री. उमाकांत नेताजी महाडिक

पोलीस निरीक्षक


श्री. चंद्रकांत दऱ्याप्पा कोळी

पोलीस निरीक्षक


श्री. दत्तात्रय सुरेश पुजारी

पोलीस निरीक्षक


श्री. गिरीष रमेश सोनावणे

पोलीस निरीक्षक


श्री. भारत दिलीप साळुंखे

पोलीस निरीक्षक


श्रीमती. ज्योती बापू पाटील

पोलीस निरीक्षक


श्री. विक्रम शिवाजीराव पवार

पोलीस निरीक्षक


श्रीमती. प्रणेता विवेक सांगोलकर

पोलीस निरीक्षक