परिक्षेत्र व घटक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

अमरावती परिक्षेत्र

Anti Corruption Bureau, Lalit Center, Paranjape Colony, Jilha Adhikari Karyalay Compound, Amravati


दूरध्वनी क्रमांक
०७२१२५५३०५५, १०६४

फॅक्स क्रमांक
२५५३०५५
ई-मेल
spacb.amrawati@mahapolice.gov.in

श्री. मारुती जगताप

पोलिस अधीक्षक


श्रीमती वैशाली संतोष वैरागडे

पोलीस उप अधीक्षक


श्री. मिलिंदकुमार अशोक बहाकर

पोलीस उप अधीक्षक


श्री. गजानन रामराव शेळके

पोलीस उप अधीक्षक


श्री. उत्तम विठ्ठलराव नामवाडे

पोलीस उप अधीक्षक


श्री. शैलेश प्रल्हाद सपकाळ

पोलीस उप अधीक्षक


श्री. मंगेश पद्माकर मोहोड

पोलीस उप अधीक्षक


श्रीमती शितल अशोक घोगरे

पोलीस उप अधीक्षक


श्री. ज्ञानेश्वर मनोहर नालट

पोलीस निरीक्षक


श्री. योगेशकुमार घनश्याम दंदे

पोलीस निरीक्षक


श्री. महेश किशोरराव भोसले

पोलीस निरीक्षक


श्री. नरेंद्र भिकन खैरनार

पोलीस निरीक्षक


श्री. प्रवीणकुमार बन्सीलाल पाटील

पोलीस निरीक्षक


श्री. केतन दत्तात्रय मांजरे

पोलीस निरीक्षक


श्री. सचिन चंद्रकांत सावंत

पोलीस निरीक्षक


श्री. सचिन मधुकर इंगळे

पोलीस निरीक्षक


श्री. विनायक अनंता कोरेगावकर

पोलीस निरीक्षक