परिक्षेत्र व घटक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*


अमरावती घटक

Anti Corruption Bureau, Lalit Center, Paranjape Colony, Jilha Adhikari Karyalay Compound, Amravati


दूरध्वनी क्रमांक
०७२१२५५३०५५, १०६४

फॅक्स क्रमांक
२५५३०५५
ई-मेल
spacb.amrawati@mahapolice.gov.in

श्री. मारुती जगताप

पोलिस अधीक्षक


श्री. मिलिंदकुमार अशोक बहाकर

पोलीस उप अधीक्षक


श्री. मंगेश पद्माकर मोहोड

पोलीस उप अधीक्षक


श्री. योगेशकुमार घनश्याम दंदे

पोलीस निरीक्षक


श्री. प्रवीणकुमार बन्सीलाल पाटील

पोलीस निरीक्षक


श्री. केतन दत्तात्रय मांजरे

पोलीस निरीक्षक