परिक्षेत्र व घटक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*


अमरावती घटक

Anti Corruption Bureau, Lalit Center, Paranjape Colony, Jilha Adhikari Karyalay Compound, Amravati


दूरध्वनी क्रमांक
०७२१२५५३०५५, १०६४

फॅक्स क्रमांक
२५५३०५५
ई-मेल
spacbamravati@mahapolice.gov.in

श्री. मारुती जगताप

पोलिस अधीक्षक


श्री . अरुण सावंत

अपर पोलिस अधीक्षक


श्री. किशोर विठ्ठल म्हसवडे

पोलीस उप अधीक्षक


श्री. योगेशकुमार घनश्याम दंदे

पोलीस निरीक्षक


श्री. प्रवीणकुमार बन्सीलाल पाटील

पोलीस निरीक्षक


श्री. केतन दत्तात्रय मांजरे

पोलीस निरीक्षक


श्री. सतिश वसंतराव उमरे

पोलीस निरीक्षक


श्री. अनुप शामराव वाकडे

पोलीस निरीक्षक


श्री. अमोल विठ्ठलराव कडु

पोलीस निरीक्षक


श्री. संतोष विश्वनाथ इंगळे

पोलीस निरीक्षक


श्रीमती. ममता म. अफूने

पोलीस निरीक्षक