प्रसिद्धी पत्रक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

०५ - जानेवारी - २०२०

मालवन पोलिस थाने गुन्हा र. न. ०१/२०२०

०३ - जानेवारी - २०२०

तासगाव पोलिस स्टेशन सीआर क्रमांक 03.2020

०४ - जानेवारी - २०२०

लघुवाद न्यायालय शिवाजीनगर, पुणे येथील बेलिफास अडीच लाख रुपयांची लाच स्विकारताना रंगेहात पकडले

०४ - जानेवारी - २०२०

भाईंदर पोलीस स्टेशन, ठाणे ग्रामीण 03/2020

०३ - जानेवारी - २०२०

मोखाडा पोलीस स्टेशन, ठाणे ग्रामीण 01/2020