प्रथम माहिती अहवाल (FIR)

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

१६ - जानेवारी - २०१९

गुन्हा रजि. क्र. २२/२०१९ पोलीस ठाणे कदिम जालना जिल्हा जालना

०४ - जून - २०१८

ps washim city cr no 229/18 u/s 7,15 p.c.act.1988

२४ - जानेवारी - २०१८

ps shirpur cr no 07/18 u/s 7,15 p.c.act.1988

१९ - जानेवारी - २०१९

ला. प्रा. वि. मुंबई विभाग गु. र. क्र. ०४/२०१९

१९ - जानेवारी - २०१९

गुन्हा रजिस्टर क्र १७/२०१९ पोलिस स्टेशन तेल्हारा