प्रसिद्धी पत्रक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

२० - मार्च - २०२३

नेवासा पोलीस ठाणे, जि.अहमदनगर

१५ - मार्च - २०२३

पोलीस स्टेशन गांधी चौक लातूर गुरन 133-2023

१८ - मार्च - २०२३

सासवड पोलीस स्टेशन पुणे ग्रामीण गुन्हे रजिस्टर क्र. १६०/२०२३

१७ - मार्च - २०२३

निजामपुरा पोलिस स्टेशन भिवंडी ठाणे शहर

१७ - मार्च - २०२३

दिनांक १७/०३/२०२३ रोजी ला. प्र. वि. नाशिक पथकाने केलेल्या सापळा कारवाईची प्रेस नोट