प्रसिद्धी पत्रक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

११ - मे - २०२४

वाशी पोलीस स्टेशन, नवी मुंबई

१० - मे - २०२४

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग जालना यांनी दि.10.05.2024 रोजी केलेल्या सापळा कार्यवाहीची प्रेस नोट.

१० - मे - २०२४

जिल्हा हिंगोली पोलीस स्टेशन हिंगोली शहर गुन्हे नोंद क्रमांक ३०३-२०२४ कलम ७ भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा १९८८ प्रेस नोट

१० - मे - २०२४

जिल्हा हिंगोली पोलीस स्टेशन हिंगोली शहर गुन्हे नोंद क्रमांक ३०२-२०२४ कलम ७ भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा १९८८ प्रेस नोट

१० - मे - २०२४

दिनांक 10/05/2024 रोजी ला. प्र. वि. नाशिक पथकाने केलेल्या सापळा कारवाईची प्रेस नोट