प्रसिद्धी पत्रक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

१९ - मार्च - २०२४

मुरबाड पोलीस स्टेशन, ठाणे ग्रामीण, सी.आर. ७४/२०२४

१८ - मार्च - २०२४

दिनांक 18/03/2024 रोजी ला. प्र. वि. नाशिक पथकाने केलेल्या सापळा कारवाईची प्रेस नोट

१९ - मार्च - २०२४

गु र न १०१/२०२४ पोलीस स्टेशन आनंदनगर ता जि धाराशिव

१८ - मार्च - २०२४

वडगाव मावळ पोलीस स्टेशन, पुणे ग्रामीण, सीआर क्रमांक - 185/2024

१५ - मार्च - २०२४

मुंबई ला. प्र. वि. गुन्हा रजि. क्र. 10 - 2024