प्रसिद्धी पत्रक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

०१ - फेब्रुवारी - २०२४

पोलीस स्टेशन पुसद ग्रामीण जि यवतमाळ गुन्हा नोंद क्रमांक ३८/२०२४

३१ - जानेवारी - २०२४

कोळसेवाडी पोलिस स्टेशन

३१ - जानेवारी - २०२४

दौड पोलीस स्टेशन, पुणे ग्रामीण, सीआर क्रमांक - 74/2024

३१ - जानेवारी - २०२४

दिनांक 31/01/2024 रोजी ला. प्र. वि. नाशिक पथकाने केलेल्या सापळा कारवाईची प्रेस नोट

३० - जानेवारी - २०२४

दिनांक 30/01/2024 रोजी ला. प्र. वि. नाशिक पथकाने केलेल्या सापळा कारवाईची प्रेस नोट