प्रथम माहिती अहवाल (FIR)

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

१६ - जानेवारी - २०२०

गुन्हा रजि क्र १९/२०२० पोलीस स्टेशन सिटी कोतवाली अमरावती शहर

२३ - फेब्रुवारी - २०२०

हडपसर पोलिस स्टेशन सी. आर. क्रमांक 269/2020

०४ - मार्च - २०२०

सांगवी पोलिस स्टेशन सी. आर. 82/2020

२४ - फेब्रुवारी - २०२०

चंदननगर पोलिस स्टेशन c.r.no.57 / 2020

१७ - मार्च - २०२०

पोलीस स्टेशन बिलोली जिल्हा नांदेड सी.आर न. 50/2020 क. 7 भ्रष्टाचार प्रतिबंध कायदा 1988