प्रथम माहिती अहवाल (FIR)

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

१४ - मार्च - २०२०

पोलीस स्टेशन वजीराबाद जिल्हा नांदेड सी.आर न. 111/2020 क. 7,12 भ्रष्टाचार प्रतिबंध कायदा 1988

१२ - मार्च - २०२०

कल्याण तालुका पोलिस ठाणे, ठाणे ग्रामीण. गुन्हे नोंद क्रमांक 138/2020

१२ - मार्च - २०२०

वर्तकनगर पोलीस ठाणे, ठाणे शहर, गुन्हI नोंद क्रमांक 88/2020

१२ - मार्च - २०२०

मुंब्रा पोलीस ठाणे, ठाणे शहर, गुन्हा नोंद क्रमांक 293/2020

१२ - फेब्रुवारी - २०२०

मुंबई ला. प्र. वि. गुन्हा रजि. क्र. 09 - 2020