प्रसिद्धी पत्रक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

०३ - मार्च - २०२०

आलोसे नरेंद्रकुमार गोविंदराव आघाव, कृषी उपसंचालक, वर्ग -१, नेमणूक जिलहा अधिक्षक, कृषी अधिकारी कार्यालय , नाशिक यांना १,००,०००/- रुपये लाचेची रक्कम स्वीकारतांना नाशिक लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग नाशिक पथकाने केलेली कारवाई

०२ - मार्च - २०२०

पोलीस स्टेशन धानोरा ज़िल्हा गडचिरोली २२/२०२० अन्वये गुन्हा नोंद

२९ - फेब्रुवारी - २०२०

पोलीस स्टेशन गोंदिया सिटी १०६/२०२० अन्वये गुन्हा नोंद

२४ - फेब्रुवारी - २०२०

पोलीस स्टेशन आरमोरी ज़िल्हा गडचिरोली ३७/२०२० अन्वये गुन्हा नोंद

२४ - फेब्रुवारी - २०२०

पोलीस स्टेशन सदर नागपूर सिटी १०९/२०२० अन्वये गुन्हा नोंद