प्रसिद्धी पत्रक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

०४ - डिसेंबर - २०१८

मुव्ही एडिटिंगचा व्यवसाय असणाऱ्या व्यवसायिकाला ती जागा कमर्शिअल कामकरिताची जागा नसल्याचे सांगून त्याच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई न करण्याकरिता वाशी पोलीस ठाणे, नवी मुंबई च्या पोलीस शिपाई व पोलीस नाईक यांनी लाचेची मागणी केली म्हणून त्यांचे विरुद्ध ऐसीबीतर्फे लाच मागणी गुन्हा नोंद केला.

०४ - डिसेंबर - २०१८

सातबारा पत्रकी नोंद घेण्याकरिता तलाठी कार्यालय शिवणी, ता. हवेली जि. पुणे च्या कोतवाल याना रु १५,०००/- लाच घेताना एसीबीने रांगेहात पकडले.

०४ - डिसेंबर - २०१८

सातबारा पत्रकी नोंद घेण्याकरिता तलाठी कार्यालय शिवणी, ता. हवेली जि. पुणे च्या कोतवाल याना रु १५,०००/- लाच घेताना एसीबीने रांगेहात पकडले.

०४ - डिसेंबर - २०१८

तक्रारदार यांच्या बदलीची फाईल जिल्हा परिषद, पुणे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे सादर करण्यासाठी आलोसे यांनी रु. २,०००/- मागणी केल्याचे निष्पन झालेने गुन्हा दाखल.

०४ - डिसेंबर - २०१८

सातबारा पत्रकी नोंद घेण्याकरिता तलाठी कार्यालय शिवणी, ता. हवेली जि. पुणे च्या कोतवाल याना रु १५,०००/- लाच घेताना एसीबीने रांगेहात पकडले.