प्रसिद्धी पत्रक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

०७ - फेब्रुवारी - २०१९

देवगड येथील तहसीलदार कार्यालयांमधील मंडळ अधिकाऱ्यास लाच स्वीकारताना अटक

०६ - फेब्रुवारी - २०१९

पनवेल पोलीस स्टेशन गुन्हा रजि न. ६२/२०१९

०६ - फेब्रुवारी - २०१९

बाळकृष्ण कालीदासा कुलकर्णी वय ४० वर्षे पद सिनियर सेक्युरीटी महाजनको कोराडी नागपूर सिटी यांच्याविरूद्ध ५०००/- लाच रक्कम स्वीकारतांना अटक

०६ - फेब्रुवारी - २०१९

राहुरी पोलीस स्टेशन, जिल्हा अहमदनगर येथे गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया चालू आहे.

०६ - फेब्रुवारी - २०१९

राज्य उत्पादन शुल्क, मुंबई येथील निरीक्षकास लाच स्वीकारताना अटक