प्रसिद्धी पत्रक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

३० - जानेवारी - २०१९

क्र १) भूमेश्वर देबीलाल येरणे वय ३४ वर्ष वर्ग ३ पोलीस कॉन्स्टेबल पोलीस स्टेशन आमगाव ज़िल्हा गोंदिया क्र २) नितीन ईश्वरदास तिरपुडे वय २१ वर्ष खाजगी इसम गोंदिया यांच्याविरुद्ध ३००० रुपये लाच स्वीकारतांना अटक

३० - जानेवारी - २०१९

ठाणे येथील शिधा वाटप निरीक्षकाला लाच स्वीकाताना अटक

३० - जानेवारी - २०१९

ठाणे येथील शिधा वाटप निरीक्षकाला लाच स्वीकाताना अटक

३० - जानेवारी - २०१९

ठाणे येथील शिधा वाटप निरीक्षकाला लाच स्वीकाताना अटक

३० - जानेवारी - २०१९

ठाणे येथील शिधा वाटप निरीक्षकाला लाच स्वीकाताना अटक